Services

Duurzame impact staat niet op zichzelf. Wat de eerste vraag ook is, we leggen de link naar de gehele managementcyclus. We nemen je mee op reis. Aan het einde van de rit beloven we dat jouw bedrijfsvoering zowel in lijn is met de strategie, als met de toekomst.

Sustainalize Impact Measurement

Impact

meting

Wat is de impact van je organisatie op de planeet en welke impact zou je willen maken? Krijg beter inzicht in strategische risico’s en kansen door je impact inzichtelijk en meetbaar te maken. In toenemende mate eisen stakeholders (inclusief aandeelhouders) inzicht in de impact van je organisatie op haar omgeving op de lange termijn. Sustainalize kan je helpen bij het inschatten van de werkelijke behoeften van je organisatie en stelt je in staat te focussen op wat het meest belangrijk is. Vervolgens beginnen we de berekeningen. Denk bijvoorbeeld aan een berekening van de totale milieu-impact van een project of product met behulp van een Life Cycle Analysis (LCA). Je organisatie kan impactberekeningen gebruiken om inzicht te krijgen in de bedrijfsomgeving, het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen en het rapporteren hierover. Visualisatie van regionale impactverschillen maakt het mogelijk om scherpe managementbeslissingen te nemen. Onze impactmethodologie helpt jou deze maatschappelijke kosten en baten in kaart te brengen en stelt je in staat keuzes te maken op basis van een totaalbeeld.

Check

Prestatie

meting

Misschien heb je je ambities al geformuleerd met output-KPI’s en de activiteiten vastgesteld die je moet uitvoeren en/of waar je goed in moet zijn, gecombineerd met sturende KPI’s. Je zal dan een of andere vorm van metingen hebben ingevoerd om de prestaties te volgen. Binnen dit domein varieert de maturiteit, net als het gebruik van Enterprice Resource Planning (ERP)-systemen. Een helder begrip van het toepassingsgebied (wat gaan we meten?) met een focus op het doel (heeft wat we meten zin?), versus de inspanning (weegt het voordeel op tegen de inspanning?), is essentieel. Deze noodzaak volgt zowel op de strategie & uitvoering als op de impactmeting. Naarmate we stappen v, zullen we de bestaande doelstellingen en uitgangspunten van uw bedrijf niet uit het oog verliezen.

Vervolgens hebt u een of andere vorm van metingen ingevoerd om de prestaties te volgen. In dit domein varieert de maturiteit, net als het gebruik van Enterprice Resource Planning (ERP)-systemen. Een duidelijk begrip van het toepassingsgebied (wat gaan we meten?) met een focus op het doel (heeft wat we meten zin?), versus de inspanning (weegt het voordeel op tegen de inspanning?), is de sleutel. Deze noodzaak volgt zowel op de strategie & uitvoering als op de impactmeting. Naarmate we vorderen zullen we de bestaande doelstellingen en uitgangspunten van jouw bedrijf niet uit het oog verliezen.

Check

Sustainalize Performance Measurement Sustainability
Sustainalize Impact Data quality and reporting process

Gegevenskwaliteit

& rapportageprocessen

Over de gegevens beschikken is één ding; de kwaliteit ervan waarborgen is een tweede. Veel standaarden en benchmarks vereisen externe verificatie om datakwaliteit aan te tonen. Sustainalize stelt je in staat data om te zetten in actuele informatie door middel van rapportage formats en dashboards. Onze aanpak legt de basis voor externe verificatie van de data. Wij leiden je door pre-verificatierondes en voorzien je van de juiste rapportagehandleidingen en governance-suggesties om je tijdsinvestering in het externe verificatieproces tot een absoluut minimum te beperken.

Check

Mensenrechten

& duurzame toeleveringsketens

In de meeste organisaties wordt de grootste impact gemaakt in de toeleveringsketen. Om je bedrijfsstrategie te verwezenlijken moet je ervoor zorgen dat je toeleveringsketen dezelfde duurzaamheidsdoelen nastreeft als jij. Sustainalize gebruikt internationaal erkende standaarden en richtlijnen om de thema’s met de grootste impact binnen jouw toeleveringsketen te identificeren. We kunnen je bijvoorbeeld helpen klimaatrisico’s transparant te maken in lijn met TCFD, of mensenrechten te demystificeren en te verankeren in je bedrijf. Omdat we met en binnen bedrijven hebben gewerkt, erkennen we dat het vertalen van de UNGP’s in zakelijke taal cruciaal is. Wij begeleiden je door deze richtlijnen en identificeren de belangrijkste stappen voor jouw organisatie om mensenrechtenschendingen in elke keten van de organisatie te voorkomen. Samen zetten we complexe supply chain vraagstukken om in concrete prioriteiten voor jouw bedrijf.

Check

Sustainalize Human Rights

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.

Met OV

Phasellus dignissim nulla tincidunt ultrices interdum. Nulla a enim ullamcorper, consectetur ligula sit amet, rutrum ante. Praesent cursus viverra urna ut sagittis. Sed nunc felis, hendrerit sit amet odio a, mattis laoreet mi. Quisque diam turpis, convallis at ultrices eu, vehicula a urna. Suspendisse potenti.